Results and stats for "Japan 2010 World Cup squad"

Name Japan's 23-man squad for the 2010 FIFA World Cup in South Africa (only surnames required).

Rate this quiz

1 vote(s) cast.

Leaderboard

  • 7m 15.3s
  • 23
  • 2.
  • Anon.
  • 8m 0.0s
  • 21
  • 3.
  • Anon.
  • 1m 55.3s
  • 12
  • 4.
  • Anon.
  • 1m 26.2s
  • 9
  • 5.
  • Anon.
  • 1m 50.2s
  • 7
  • 6.
  • Anon.

How you did compared to others

 • Average score: 15.8
 • Total plays: 6
% Distribution of scores
Score

Comments

Related quizzes

Most correctly guessed answers

   • 17
   • Makoto Hasebe
   • 100.0%
   • 18
   • Keisuke Honda
   • 100.0%
   • 5
   • Yuto Nagatomo
   • 83.3%
   • 6
   • Atsuto Uchida
   • 83.3%
   • 7
   • Yasuhito Endo
   • 83.3%
   • 10
   • Shunsuke Nakamura
   • 83.3%
   • 14
   • Kengo Nakamura
   • 83.3%
   • 20
   • Junichi Inamoto
   • 83.3%
   • 22
   • Yuji Nakazawa
   • 83.3%
   • 1
   • Seigo Narazaki
   • 66.7%
   • 2
   • Yuki Abe
   • 66.7%
   • 3
   • Yuichi Komano
   • 66.7%
   • 8
   • Daisuke Matsui
   • 66.7%
   • 9
   • Shinji Okazaki
   • 66.7%
   • 15
   • Yasuyuki Konno
   • 66.7%
   • 16
   • Yoshito Okubo
   • 66.7%
   • 21
   • Eiji Kawashima
   • 66.7%
   • 4
   • Marcus Tulio Tanaka
   • 50.0%
   • 12
   • Kisho Yano
   • 50.0%
   • 19
   • Takayuki Morimoto
   • 50.0%
   • 23
   • Yoshikatsu Kawaguchi
   • 50.0%
   • 11
   • Keiji Tamada
   • 33.3%
   • 13
   • Daiki Iwamasa
   • 33.3%